Ana Sayfa / Proje ve İş Fikirlerine Fayda

Proje ve İş Fikirlerine Fayda

1.Patent ve literatür araştırması yapmakta ve raporlamaktadır

2.Patentle korunabilir nitelikte olanlar için patent başvurularını gerçekleştirmektedir

3.Bununla birlikte iş fikri için bir iş modelini iş fikri sahibiyle birlikte hazırlamaktadır

4.İş modelinin saha çalışmalarıyla olgunlaştırmakta ve

5.Yatırımcılara sunulmak üzere bir yatırımcı raporu ve sunumu hazırlamaktadır

6.Teknoloji Hazırlık Seviyesini (TRL) tespit etmektedir

7.KOSGEB, Tübitak TEYDEB 1512, AB Horizon 2020 vb. destek programlarından yararlanmak üzere girişimciye mentorluk yapılmakta, proje dosyasının hazırlanmasında birlikte çalışılmaktadır

8.Girişimcinin şirket kurmasında temel kurulum giderlerinde maddi destek sağlamaktadır

9.Şirket kurulumu öncesinde tecrübeli sanayici ve işadamlarından uygun bir mentör ilişkilendirilmekte ve girişimcinin her konuda rahatlatılabileceği ve yönlendirme alabileceği bir ortam kazandırılmaktadır

10.İş fikrinin içeriğine ve teknoloji hazırlık seviyesine bağlı olmak üzere Teknoparkımızın kuluçka merkezinde yer tahsis edilebilmektedir

11.Belirli zamanlarda kuluçka öncesi veya sonrası proje ve iş fikirlerinin yatırımcılarla buluşturulması sağlanmaktadır.

12.İş fikrinin ve girişimcinin ulusal veya uluslararası girişimcilik yarışmalarına katılmaları sağlanmaktadır