Ana Sayfa / Proje Gelişimi ve Yönetimi

Proje Gelişimi ve Yönetimi

Sanayi Kuruluşları ve KOBİ’ler için Ar-ge Mentorlüğü
Bursa’ daki sanayi kuruluşları ve KOBİ’lerin ulusal ve uluslararası düzeyderekabet güçlerinin artırılmasına yönelik Ar-Ge projesi oluşturmaları, Yurtdışı fuarlara katılımları, “AB Fonlu Projelere Ortak Bulma” konularında destekler veriyoruz. Ayrıca KOBİ’lerin kendi içlerinde mevcut olan Ar-Ge birimlerinin, üniversitelerle olan işbirliğini arttırmak ve Ar-Ge Merkezi haline gelmeleri,Sanayi kuruluşlarının yapısında yer alan Ar-Ge merkezlerinin ise bilimsel desteğini arttırarak arge faaliyetlerini geliştirmeleri konusunda destekler veriyoruz.

Üniversite-KOBİ Yurtdışı Fuar Katılım Destekleri (UFu-K Destekleri):
KOBİ’LER için, yurtdışı fuarlar veya iş görüşmeleri kapsamında, ortak çalışma yaptıkları ve/veya üniversite tarafından görevlendirilen öğretim elemanının masraflarının Yönetim Kurulunun uygun gördüğü miktarda UÜ-TTO tarafından karşılanması.

Proje oluşturma süreci
Firmalar için muhtemel proje konularını belirlenmesi, Projede yer alacak uygun öğretim elemanı/larını tespit edilmesi, toplantı düzenlenerek, projenin detayları hakkında firma yetkilileri ve projede yer alacak öğretim elemanları ile beyin fırtınasının yapılması ve TÜBİTAK-TEYDEB destek programlarına ya da KOSGEB destek programlarına yönelik bilgilendirme, uygun destek programına yönelik proje yazımı, başvuru ve projenin takibinin yapılması.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin Kurulması Süreci
Kurulması planlanan Ar-Ge veya Tasarım Merkezinin fiziki durumu ve vaziyet planının çıkarılarak, yönetmeliğe uygun hale getirilmesi, Ar-Ge veya Tasarım merkezinde yürütülen ya da yürütülecek faaliyetlerin tespit edilmesi, İnsan kaynakları ve yönetimine ait değerlendirmelerin yapılması, Ar-Ge Merkezinin cihaz ve ekipman kapasitesinin belirlenmesi, Fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili strateji ve faaliyetlerin belirlenmesi v.b., Ar-Ge veya Tasarım Merkezi başvuru formunun doldurulması ve Hazırlanan başvuru dosyasının bakanlığa sunulmasından önce UÜ TTO tarafından belirlenen bir hakem kurulu (*) tarafından değerlendirilmesi Başvuru dosyasının bakanlığa sunulması ve onay sürecinin takibi