Ana Sayfa / Girişimcilik ve Şirketleşme

Girişimcilik ve Şirketleşme

Rehberlik Mekanizması

– İş modeli hazırlamada girişimciye rehberlik yapar,
– Yatırımcılara sunulmak üzere sunu ve rapor hazırlanmasında gerekli değerlendirmeleri yapar ve girişimci ile birlikte uygular,
– İş fikirlerinin teknolojik hazırlık tespitini yapar,
– Modül 2 ile birlikte girişimciyi, iş fikrini hayata geçirebilmesi için ulusal ve uluslararası desteklere yönlendirme ve projelendirme,
– Modül 4 çalışanları ile beraber, fikir sahibi girişimcilerin fikirlerinin korunması için patent araştırmasını ve başvuru sürecini girişimci ile birlikte yürütmektedir.
– İş planı oluşturma,
– Başlangıç şirketinin yönetilmesi,
– Yatırımcılar ile görüşmelerde iş fikrinin korunması ile ilgili gerekli önlemleri alır ve uygular, bu görüşmelerde girişimcilere destek olur,
– Diğer modüller ile birlikte Türkiye ve Bursa bölgesi için önemli sektörlerin değer zincirlerindeki niş alanları tespit ederek üniversite içerisindeki çalışmaları bu konular üzerinde yoğunlaştırır.
– İdari, mali ve hukuki konularda, şirket kurulumu ve sonrasında girişimcilere destek verir.

Business Mentorlük

– İş fikrinin tarafımıza açıklanması ile birlikte konu ile ilgili tecrübeli sanayici ve işadamları ile eşleştirmeler yapılır ve gizlilik ilkesine bağlı kalacak şekilde mentörlük hizmetleri girişimcilere sağlanır.
– Bursa ilindekiler başta olmak üzere Türkiye’deki ve Dünya’daki melek yatırımcı ağlarıyla network oluşturarak mentör havuzunu geliştirir.

Teknik Mentorlük

– Girişimcilere uzmanlık alanı eğitimleri verilir,
– İş fikri kapsamında ürünün bilimsel içeriğiyle ilgili çalışmalar yapan akademisyen ve araştırmacıların destekleri girişimcilere verilir.

Boot Camp

– Girişimcilerin yerli veya yabancı menşeli girişimci kamplarına (bootcamp) proje vermelerinde mentörlük yapılmaktadır.
– Her yıl TTO desteği verilen girişimcilere yönelik bootcamp organizasyonlarının düzenlenmesi

Ön Kuluçka/Kuluçka

– Girişimciler ULUTEK Teknopark’ın ön kuluçka ve kuluçka merkezindeki hizmetlerden ve eğitimlerden yararlandırılır.
– Ön Kuluçka ve Kuluçka merkezinden yer alan girişimlere TTO tarafından kira gelirlerinin yarısı desteklenmektedir.

İş Planı Değerlendirme

– Girişimcilerin oluşturdukları iş planları için yapılabilirlik analizi yapılarak yatırımcılara sunulacak nihai iş planlarının ortaya konmasında destek verilmektedir.
– İş Planı değerlendirmelerinde uygun görülmesi halinde başarılı girişimlere şirket kurulumundaki temel giderlerine maddi destek sağlanması,

Yarışma

– Öğretim Elemanları ve Öğrenciler arasında girişimciliği yaygınlaştırmak ve cesaretlendirmek için ödüllü iş fikri yarışmaları düzenlenmektedir.
– Yarışma ödüllerinin yanında, dereceye giren projelere ürünün geliştirilmesi için üniversite tarafından finansal destek sağlanmaktadır.