Ana Sayfa / Fikri Haklar ve Ticarileşme

Fikri Haklar ve Ticarileşme

Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Bilgi-Bilinç Artışı;

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, üniversiteler veya sanayiciler tarafından üretilen teknoloji / bilgiyi koruma için son derece önem arzdır. Bu amaçla üniversite ve sanayiye yönelik farkındalık oluşturma ve bilgilendirme etkinlikleri, eğitimleri ve birebir görüşmeler yapılarak bu hakların elde edilmesi konusunda bilinç artışı sağlanmaktadır.

Patent Süreç Desteği;

Üniversite ve sanayi işbirliği arasında arayüz olan UÜ-TTO ‘da gizlilik sözleşmesinin imzalanması ile başlayan işbirliği süreçinde; araştırmacı ve buluşçulara, iş-birlikteliği yaptığı “çözüm ortağı” birlikte, buluşların ön izlemesi, patent başvuru dosyalarının hazırlanması, başvuru sahiplerinin ve takibi konularının ve diğerlerinin faydalanabileceği mevcut hibe ve desteklerin sağlanması konusunda yardımcı olmaktadır.

Kuruluş Değerlendirme

Öğretim elemanları ve öğrencilere ait buluşların patentlenebilirlik kriterlerine uygunluğunun belirlenmesinin ardından patentlenebilir nitelikte olduğu saptanan buluşların birliği potansiyele sahip olup olmadıkları de araştırılmaktadır. Uludağ Üniversitesi Fikri Mülkiyeti Hakları Komisyonu tarafından yaptırılır ve patent başvurusunun desteklenmesi ve ticari potansiyelinin değerlendirilmesi yapılır. Komisyon, uygun bulunan buluşların, ulusal ve uluslararası patent maliyetlerinin UÜ-TTO’nun desteklenmesi ile sağlanmaktadır.

Ticarileştirme

UÜ-TTO tarafından patentle korunan buluşların sanayiye transferi için kurulacak. Ilgili sektör için birleştirme. Bir araya gelmesi. Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin Fikri Sınai Mülkiyet Hakları tesciliyle sonuçlanan bilimsel ve teknolojik çalışma sonucunda şirket kurulması söz konusu ise bu yönuda gerekli çalışmaların yürütülmesi sağlanır. İnhisarı lisanslı ve lisanssız sözleşmeler imzalanacağı firmalar için pazarlama araştırması yapılır.