Duyurular
Ana Sayfa / Çağrılar (page 5)

Çağrılar

EIG CONCERT-JAPAN ORTAK ÇAĞRISI AÇILDI!

  Japonya ile Avrupa ülkeleri arasında araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin koordinasyonunu hedefleyen bağımsız bir platform olan EIG CONCERT-Japan kapsamında “Fonksiyonel Gözenekli Malzemeler” alanındaki ortak çağrı 2 Nisan 2018 tarihinde açılmıştır. EIG CONCERT-Japan Ortak Çağrı kapsamında bu alanda çok ortaklı üç yıllık araştırma projeleri desteklenecektir. Çağrıya proje önerisi sunmak için son tarih 11 Haziran 2018’dir. EIG CONCERT-Japan 2018 yılı ortak çağrısına, Japonya, Türkiye, İspanya, …

Detay

2523 TÜBİTAK- NRF ORTAK PROJE ÇAĞRISI AÇILDI

  TÜBİTAK ile Güney Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) arasında imzalanmış olan “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolü” çerçevesinde, 2019-2021 yıllarında desteklenmek üzere ikili işbirliği çağrısı açılmıştır. 2523 kodlu programa başvurular 6 Nisan 2018’den itibaren alınmaya başlanmış olup, son başvuru tarihi 1 Haziran 2018’dir. Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Güney Koreli araştırma kuruluşunda çalışan araştırmacı(lar) ile proje …

Detay

ICGEB İŞBİRLİKÇİ ARAŞTIRMA PROGRAMI (COLLABORATİVE RESARCH PROGRAMME – CRP) BAŞVURULARI İÇİN SON TARİH: 30 NİSAN 2018!

    Uluslararası Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezi (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology – ICGEB), temel yaşam bilimleri, sağlık hizmetleri, endüstriyel ve zirai biyoteknoloji ve biyomühendislik alanlarında faaliyet gösteren araştırmacılara finansal destek sağlamaktadır. Kimler Başvurabilir? CRP Programa, Türkiye’de bir üniversite veya araştırma enstitüsünde çalışmakta olan, temel yaşam bilimleri, sağlık hizmetleri, endüstriyel ve zirai biyoteknoloji ve biyomühendislik alanlarında faaliyet gösteren tüm araştırmacılar …

Detay

1511-ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA 15 YENİ ÇAĞRI AÇILDI

1511 – Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında Bilgi İletişim Teknolojileri Öncelikli alanında 4, Enerji Öncelikli alanında 2, Gıda Öncelikli alanında 1, Makine İmalat Öncelikli alanında 3, Otomotiv Öncelikli alanında 3, Sağlık Öncelikli alanında 1, Su Öncelikli alanında 1 çağrı 19 Mart 2018 tarihinde açılmıştır. Çağrılar 4 ile 8 Haziran 2018 tarihleri arasında farklı günlerde …

Detay

ERA-PERMED PROJESİ 2018 YILI ÇAĞRISI AÇILDI!

ERA-PerMed (Research Projects on Personolised Medicine- Smart Combination of Pre-Clinical and Clinical Research with Data and ICT Solutions) 22 ülkeden 33 partner tarafından desteklenen ve Avrupa Komisyonu tarafından fonlanmakta olan yeni bir ERA-Net Cofund projesidir. Kişiselleştirilmiş Tıp alanında ulusal arştırma stratejilerinin düzenlenmesini sağlamak, mükemmelliyeti teşvik etmek ve bu konudaki rekabetçiliği arttırmak amacıyla aralarında TÜBİTAK’ın da bulunduğu 31 farklı fonlama kuruluşu tarafından …

Detay

İNOVASYON VE GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ 2018 YILI PROJE ÇAĞRILARI AÇILDI

Avrupa Birliği Horizon 2020 hibe programı İnovasyon, Fütüristik ve Geleceğin Teknolojileri, Radikal Yeni Teknolojiler için Yeni Fikirler, Çığır Açacak Yepyeni Buluşlar, Fütürizm, Uzgörü, Yeni Gelişmekte olan Teknolojiler, Gelecek Araştırmaları, Araştırma Altyapıları ve e-Altyapılar, Açık İnovasyon, Ortaklaşa İnovasyon, Yüksek Başarımlı Hesaplama, Kuantum Teknolojileri, Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi tematik alanı altında 2018 yılı içerisinde açılacak proje çağrı başlıkları yayınlandı. H2020 FET/INNOVATION Konu Başlıkları; …

Detay

MANUNET 2018 ÇAĞRISI AÇILDI!

  Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan MANUNETIII Projesi temel olarak; yeni imalat teknolojilerinin gelişimini, özellikle KOBİ’lerin imalat konulu R&D faaliyetlerine katılımını, imalata dayalı ekonominin Avrupa bölgesinde büyümesini, böylece Avrupa imalat endüstrisinin küresel rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunulmasını amaçlamaktadır. MANUNETIII kapsamında, imalat teknolojileri Ar-Ge projelerinin destekleneceği uluslararası bir çağrı açılmıştır. Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin de …

Detay

ENDÜSTRİ 4.0 VE AKILLI FABRİKALAR 2018 YILI PROJE ÇAĞRILARI AÇILDI

Avrupa Birliği Horizon 2020 hibe programı Endüstri 4.0, Akıllı Fabrikalar, İmalat Teknolojileri, Dijital Sanayi, Dördüncü Sanayi Devrimi, Sanayide Dijital Dönüşüm, Siber-Fiziksel Sistemlere dayalı Üretim, Nesnelerin ve Hizmetlerin İnterneti, Endüstri 4.0 için Model Fabrika kurulumu, İnsan-Robot İşbirliği, Endüstriyel Robot Sistemleri, Akıllı İmalat Sistemleri, Sürdürülebilir İşlem Endüstrileri, Üretimde Yapay Zeka, Sanayi 4.0 Uygulamaları ve Geleceğin Fabrikaları tematik alanı altında 2018 yılında açılacak proje çağrı …

Detay

TÜBİTAK 1001, 1005, 3501 PROGRAMLARI BAŞVURUYA AÇILMIŞTIR

Son Başvuru Tarihi: 2 Mart 2018   TÜBİTAK 1001, 1005 ve 3501 programları proje başvurularına açılmıştır. Programların isimleri ve bilgileri aşağıda yer almaktadır.   1001 – Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı   Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.   1005 – Ulusal Yeni Fikirler Ve Ürünler Araştırma Destek Programı  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.   3501 – Kariyer Geliştirme Programı  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. …

Detay

ARDEB 1001, 3501 VE 1005 SONUÇLARI AÇIKLANDI

Panel değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinin ilk fıkrası çerçevesinde, Mali İlkeler ve benzeri konularda değerlendirilmesine geçilen projelerin yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar aşağıda liste olarak verilmiştir: Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) Değerlendirme Sonuçları Kariyer Geliştirme Programı (3501) Değerlendirme Sonuçları Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı (1005) …

Detay