Duyurular
Ana Sayfa / Çağrılar (page 4)

Çağrılar

MANUNET 2018 ÇAĞRISI AÇILDI!

  Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan MANUNETIII Projesi temel olarak; yeni imalat teknolojilerinin gelişimini, özellikle KOBİ’lerin imalat konulu R&D faaliyetlerine katılımını, imalata dayalı ekonominin Avrupa bölgesinde büyümesini, böylece Avrupa imalat endüstrisinin küresel rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunulmasını amaçlamaktadır. MANUNETIII kapsamında, imalat teknolojileri Ar-Ge projelerinin destekleneceği uluslararası bir çağrı açılmıştır. Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin de …

Detay

ENDÜSTRİ 4.0 VE AKILLI FABRİKALAR 2018 YILI PROJE ÇAĞRILARI AÇILDI

Avrupa Birliği Horizon 2020 hibe programı Endüstri 4.0, Akıllı Fabrikalar, İmalat Teknolojileri, Dijital Sanayi, Dördüncü Sanayi Devrimi, Sanayide Dijital Dönüşüm, Siber-Fiziksel Sistemlere dayalı Üretim, Nesnelerin ve Hizmetlerin İnterneti, Endüstri 4.0 için Model Fabrika kurulumu, İnsan-Robot İşbirliği, Endüstriyel Robot Sistemleri, Akıllı İmalat Sistemleri, Sürdürülebilir İşlem Endüstrileri, Üretimde Yapay Zeka, Sanayi 4.0 Uygulamaları ve Geleceğin Fabrikaları tematik alanı altında 2018 yılında açılacak proje çağrı …

Detay

TÜBİTAK 1001, 1005, 3501 PROGRAMLARI BAŞVURUYA AÇILMIŞTIR

Son Başvuru Tarihi: 2 Mart 2018   TÜBİTAK 1001, 1005 ve 3501 programları proje başvurularına açılmıştır. Programların isimleri ve bilgileri aşağıda yer almaktadır.   1001 – Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı   Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.   1005 – Ulusal Yeni Fikirler Ve Ürünler Araştırma Destek Programı  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.   3501 – Kariyer Geliştirme Programı  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. …

Detay

ARDEB 1001, 3501 VE 1005 SONUÇLARI AÇIKLANDI

Panel değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinin ilk fıkrası çerçevesinde, Mali İlkeler ve benzeri konularda değerlendirilmesine geçilen projelerin yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar aşağıda liste olarak verilmiştir: Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) Değerlendirme Sonuçları Kariyer Geliştirme Programı (3501) Değerlendirme Sonuçları Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı (1005) …

Detay

GÜVENLİK, AFET VE ACİL DURUM, SİBER GÜVENLİK VE SAVUNMA 2018 YILI PROJE ÇAĞRILARI AÇILDI

Avrupa Birliği Horizon 2020 hibe programı Güvenlik, Afet ve Acil Durum, Afet Risk Yönetimi, Afetlere Dirençli Toplumlar, Siber Güvenlik ve Savunma, Kritik Altyapıların Korunması, Sınır Güvenliği, Suç ve Terörle Mücadele, Güvenlik Teknolojileri, Güvenli Toplumlar, Güvenliğin ve Bağımsızlığının Korunması, Dijital Gizlilik, Siber Güvenlik ve Savunma tematik alanı altında 2018 yılında açılacak proje çağrı başlıkları yayınlandı. H2020 SECURITY Konu Başlıkları; Güvenlik, Siber Güvenlik, Sivil …

Detay

1003 PROGRAMININ 2018 YILINDA AÇILACAK OLAN ÇAĞRI BAŞLIKLARI BELİRLENDİ

TÜBİTAK-Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı” kapsamında 2018 yılında 41 adet çağrıya çıkılacaktır. Söz konusu çağrıların içerik, amaç ve başvuru koşullarına ilişkin detayları içeren çağrı metinleri hazırlık aşamasında olup, ilgili metinlerin Nisan ayında duyurulması ve proje başvuru sisteminin de aynı tarihte kullanıma açılması planlanmış ancak, araştırmacılarımızın ön hazırlık yapabilmelerini sağlamak amacıyla, çıkılacak çağrı başlıklarının …

Detay

ERA-NET NEURON COFUND PROJESİ 2018 ORTAK ULUSLARARASI ÇAĞRISI (JTC 2018) AÇILDI

  ERA-NET NEURON (The Network of European Funding for Neuroscience Research) Projesi, TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk 2020 programı kapsamında desteklenen bir projedir. ERA-NET NEURON Projesi 2018 Ortak Uluslararası Çağrısı (JTC 2018), 08 Ocak 2018 tarihinde açılmıştır. JTC 2018 çağrısında, Türk araştırmacılar TÜBİTAK, ARDEB 1001 Programı Kapsamı ve Kurallarına göre desteklenecek olup; projede yer alan …

Detay

ERA-NET SusCrop – SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMSAL ÜRETİM ÇAĞRISI

ERA-NET Cofund SusCrop Projesi 2018 Ortak Uluslararası Çağrısı, 15 Ocak 2018 tarihinde açılmıştır. SusCrop çağrısında, Türk araştırmacılar TÜBİTAK, ARDEB 1001 Programı Kapsamı ve Kurallarına göre desteklenecek olup; projede yer alan her bir Türk ortağa verilecek destek miktarı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi hariç en fazla 360.000 TL olacaktır. Çağrının amacı; sürdürülebilir tarımsal üretime yönelik uluslararası temel/uygulamalı araştırma projelerinin desteklenmesidir. Çağrı …

Detay

UZAY BİLİMLERİ VE UZAY TEKNOLOJİLERİ 2018 YILI PROJE ÇAĞRILARI AÇILDI

Avrupa Birliği Horizon 2020 hibe programı Uzay Bilimleri, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Uzay Robotları, Uzay Merkezi, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Dünya Gözlem, Yer Gözlem Uyduları, Uzaktan Algılama, Görüntü İşleme, Uydu Teknolojileri, Uydu Navigasyon, Uzay ve Havacılık Mühendisliği, Uydu Alt Sistemleri, Uydu iletişimi, Uydu Haberleşme, Avrupa Uzay Sektörünün Rekabet Edebilirliği, Dünya’ya Yakın Objeler, Uzay Turizmi, Uzay sektöründe yeni girişimler …

Detay

ERA-CVD PROJESİ 2018 YILI ÇAĞRISI AÇILDI

ERA-CVD (ERA-NET on cardiovascular diseases to implement joint transnational research projects and set up international cooperations) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. Projede, kardiyovasküler hastalıklar alanında ulusal programların eşgüdümü, araştırma önceliklerinde birlik sağlanması, veri paylaşımı ve ortak uluslararası çağrılara çıkılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda 2018 …

Detay