Duyurular
Ana Sayfa / Çağrılar (page 2)

Çağrılar

RESEARCH ENVİRONMENT LİNKS (REL) TÜRKİYE PROGRAMI ÇAĞRISI AÇILDI!

Newton – Katip Çelebi Fonu kapsamında akademi ve araştırma çevrelerini, kendi talep ve öncelikleri doğrultusunda oluşturacakları uluslararası işbirlikleri, eğitim programları, bilgi ve iyi uygulama örneği değişimleri ve kapasite artırımı sağlayacak pilot uygulamalar yoluyla destekleyecek Professional Development and Engagement (PDE) Research Environment Links (REL) Türkiye programı çağrısı British Council tarafından açılmıştır. REL Hibeleri, Türkiye’den kurumların Birleşik Krallık’taki ortaklarıyla beraber çalışarak önerdikleri …

Detay

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM PROGRAMLARI 4004 – 4005 – 4007 ÇAĞRILARI YAYINLANDI!

Toplumda bilim kültürünün ve iletişiminin geliştirilmesini amaçlayan TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları 4004 – 4005 – 4007 çağrı metinleri yayınlanmıştır. 4004, 4005 ve 4007 programlarına yapılacak başvurular http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/ adresi üzerinden 03 Eylül – 18 Ekim 2018 tarihleri arasında ARBİS bilgileri ile giriş yapılarak elektronik imza aracılığı ile yapılacaktır. Çağrılara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır : Çağrı Başlığı: TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrının …

Detay

SOLAR-ERA.NET COFUND 2 PROJESİ 2018 YILI ÇAĞRISI AÇILDI

Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan SOLAR-ERA.NET Cofund 2, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik eldesi konusunda sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur. SOLAR-ERA.NET Cofund 2 projesi kapsamında, güneş enerjisi Ar-Ge projelerinin destekleneceği uluslararası bir çağrı açılmıştır. Hem firmaların (TEYDEB …

Detay

ACT ERA-NET COFUND PROJESİ 2018 YILI ÇAĞRISI AÇILDI

ACT ERA-NET “Karbon depolama ve tutma teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve hızlandırılması” (Accelerating CCS Technologies as a New Low-Carbon Energy Vector) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Güvenilir, temiz ve verimli enerji” kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. Projede, karbon depolama ve tutma teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve hızlandırılması alanında ulusal programların eşgüdümü, araştırma önceliklerinde birlik sağlanması, veri paylaşımı ve ortak …

Detay

2544 TÜBİTAK- JAPONYA BİLİMİ DESTEKLEME KURUMU (JSPS) ÇAĞRISI AÇILDI

TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) arasında 4 Mart 2014 tarihinde imzalanmış olan “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde, ortak araştırma projeleri desteklemek üzere ikili işbirliği çağrısı açılmıştır. Çağrıya fen, sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik, tıp ve eczacılık alanlarından projeler başvurabilecektir. 2544 kodlu çağrının son başvuru tarihi 05 Eylül 2018 saat 17:00’dır. Ortak araştırma projesi önerme ve destekleme koşulları aşağıda …

Detay

ERC ADVANCED GRANT 2018 ÇAĞRISI YAYIMLANDI!

ERC Advanced Grant 2018 Çağrısı 450 milyon €’luk bir bütçe ile 23 Mayıs 2018 tarihinde yayımlandı. Çağrı kapsamında 194 araştırmacının desteklenmesi hedefleniyor. Çağrının son başvuru tarihi 30 Ağustos 2018. Son 10 yıl içerisinde dünya çapında ileri düzey araştırmalara imza atmış, araştırma ekibine sahip ve bilim câmiasında lider pozisyonunda olan bilim insanları bu çağrıya başvurabiliyor. Sosyal bilimler dâhil tüm araştırma konularından …

Detay

UFUK2020 NMBP ALANI 2019 ÇAĞRILARI PROJE PAZARI MADRİD’DE!

3 Temmuz 2018 tarihinde İspanya’nın Madrid şehrinde Ufuk2020 Nanoteknoloji, İleri Malzemeler ve İleri İmalat Teknolojileri (NMBP) alanı 2019 çağrıları odağında Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler Proje Pazarı yapılacak. Bir Kurumsal Avrupa Ağı (Enterprise Europe Network) partneri olan Fundación madri+d, İleri Malzemeler ve Nanomalzemeler İspanyol Teknolojik Platformu (Advanced Materials and Nanomaterials Spanish Technological Platform, MATERPLAT), İleri Mühendislik Malzemeleri ve Teknolojileri için Avrupa …

Detay

KAMAG 1007 PROGRAMI KAPSAMINDA YENİ ÇAĞRI AÇILDI

  TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) müşteri kurum olarak yer aldığı “Çay Bitkisi Gen Havuzunun Oluşturulması ve Ticari Çeşit Adaylarının Belirlenmesi” ihtiyaç başlığına yönelik çağrı için duyuru Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından 14.05.2018 itibari ile yayınlanmıştır. Çağrıya ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru sistemine http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr bağlantısından ulaşabilirsiniz. Çağrı başlıklarına yönelik hazırlanacak proje …

Detay

TÜBİTAK YENİ 1514 GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI KABUL EDİLDİ

Teknoloji tabanlı start-up’lara yatırım yapacak girişim sermayesi fonlarının kurulmasına yönelik düzenlenen yeni 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı Uygulama Esasları web sitemizde yayımlanmıştır. TÜBİTAK yeni 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı; ülkemiz ekonomisine katma değersağlayacak nitelikte KOBİ ölçeğindeki erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve teknolojilerini ticarileştirme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları sermayenin, girişim sermayesi fonları aracılığıyla …

Detay

ERC ADVANCED GRANT 2018 ÇAĞRISI YAYIMLANDI!

ERC Advanced Grant 2018 Çağrısı 450 milyon €’luk bir bütçe ile 23 Mayıs 2018 tarihinde yayımlandı. Çağrı kapsamında 194 araştırmacının desteklenmesi hedefleniyor. Çağrının son başvuru tarihi 30 Ağustos 2018. Son 10 yıl içerisinde dünya çapında ileri düzey araştırmalara imza atmış, araştırma ekibine sahip ve bilim câmiasında lider pozisyonunda olan bilim insanları bu çağrıya başvurabiliyor. Sosyal bilimler dâhil tüm araştırma konularından başvurular …

Detay