Duyurular
Ana Sayfa / Çağrılar (page 14)

Çağrılar

4. Uluslararası Yazılım Günleri, 25-26 Nisan 2017, Viyana

4.Uluslararası Yazılım Günleri 25-26 Nisan 2017 tarihlerinde Avusturya/Viyana’da düzenlenecektir. İki gün sürecek olan etkinliğin amacı; yeni ürün, süreç veya hizmet geliştiren inovatif KOBİ’lerin ve büyük ölçekli firmaların araştırma ve inovasyon konularında işbirliği kurmalarını sağlamaktır. Tematik odağı Bilgi ve İletişim Teknolojileri olarak belirlenen etkinlik kapsamında EUREKA, Eurostars, ITEA projeleri vasıtasıyla uluslararası işbirliği gerçekleştirmek isteyen firmalar potansiyel ortaklar ile bir araya gelebilecek, …

Detay

Ufuk2020 Programı Yakıt Pilleri ve Hidrojen 2017 yılı çağrısı açıldı

UFUK2020 Programı Yakıt Pilleri ve Hidrojen 2017 yılı çağrısı 17 Ocak 2017 tarihinde açılmış olup 20 Nisan 2017 tarihinde kapanacaktır. Çağrıda enerji, ulaşım ve kesişen konular başlıkları altında toplamda 116 Milyon Avroluk destek verilmesi planlanmaktadır. Çağrıya hem akademisyenler hem de sanayi temsilcileri araştırmacı kimlikleriyle katılabilirler. Açılan çağrıya yönelik Bilgi Günü ve Proje Pazarı etkinliği 2 Şubat 2017 tarihinde Belçika-Brüksel’de düzenlenecektir. …

Detay

ARDEB 1003 Programı Kapsamında 22 Yeni Çağrı Açıldı

TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge projelerini “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” ile desteklemekte ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktadır. Bu bağlamda 1003 programı kapsamında 8 ana alanda 22 adet proje çağrısı açıldı. Çağrı programındaki proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de …

Detay

KAMAG 1007 Programı Kapsamında Yeni Çağrı Açıldı

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünün müşteri kurum olarak yer aldığı Adli Uygulamalarda Kullanılabilir STR Analiz ve DNA İzolasyon Kitlerinin Geliştirilmesi” ihtiyaç başlığına yönelik çağrı için duyuru Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından 11.07.2017 itibari ile yayınlanmıştır. Çağrıya ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru sistemine http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr bağlantısından ulaşabilirsiniz. Çağrı başlıklarına yönelik hazırlanacak proje önerilerinin …

Detay

ERA-NET NEURON Cofund Projesi 2017 Ortak Uluslararası Çağrısı (JTC 2017) Açıldı

ERA-NET NEURON (The Network of European Funding for Neuroscience Research) Projesi, TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk 2020 programı kapsamında desteklenen bir projedir. ERA-NET NEURON Projesi 2017 Ortak Uluslararası Çağrısı (JTC 2017), 11 Ocak 2017 tarihinde açılmıştır. JTC 2017 çağrısında, Türk araştırmacılar TÜBİTAK, ARDEB 1001 Programı Kapsamı ve Kurallarına göre desteklenecek olup; projede yer alan her …

Detay

BİDEB Yurt Dışı Araştırma Bursları Son Başvuru Tarihi Uzatıldı

2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı ve 2214/A-Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı’nın 2016 yılı 2. dönem ve 2017 yılı 1.dönem son başvuru tarihi uzatıldı. 13 Ocak 2017 tarihinde BİDEB telefon hizmetinde kesinti olacaktır. Başvuru sahiplerinin mağduriyet yaşamaması için ilgili programların son başvuru tarihi 16 Ocak 2017 saat 17:30’a kadar uzatılmıştır.

Detay

Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı çağrısı başvuruları almaya başlamıştır

UFUK2020 (Horizon 2020) Marie Sklodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları 4 ana başlığından biri olan Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı çağrısı başvuruları almaya başlamıştır. Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı (Research and Innovation Staff Exchange Scheme-RISE): Avrupa içinden ve dışından üniversite, araştırma merkezi ve araştırma faaliyetleri yürüten sanayi kuruluşlarının en az 3 tanesinin bir araya gelmesi ile oluşturulacak araştırma projeleri kapsamında …

Detay

9. ERA-NET E-Rare-3 Nadir Hastalıklar Araştırmaları İçin Uluslararası Ortak Çağrı 2017

Uluslararası Başvuru- Birinci Aşama Son Başvuru: 1 Şubat 2017 TÜBİTAK Başvurusu- Birinci Aşama Son Başvuru: 29 Ocak 2017 (Elektronik Başvuru) 24 Şubat 2017 (Basılı Formların Gönderimi) E-Rare, Nadir Hastalıklarda ERA-Net Araştırma Programları www.e-rare.eu, 2006 yılında kurulmuş ve faaliyetleri Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen bir Avrupa Araştırma Alanı (European Research Area‒ERA-Net) projesidir. Yaklaşık 10 yıldır nadir hastalıklar alanında uluslararası araştırmaları desteklemek amacıyla Ortak …

Detay

2016-2017 TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı Açıldı

Elektronik Son Başvuru Tarihi 16 Ocak 2017 Basılı Belgelerin Teslimi Son Tarihi 31 Ocak 2017 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı, bilginin topluma anlaşılır bir biçimde aktarılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla desteklenmesini amaçlar. Projelerde katılımcılara, olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi önem …

Detay

2016-2017 TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Çağrısı Açıldı

Elektronik Son Başvuru Tarihi 16 Ocak 2017 Basılı Belgelerin Teslimi Son Tarihi 31 Ocak 2017 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Çağrısı, öğretmenlere; öğrencilerde ve toplumda bilime ve bilimsel konulara ilişkin olumlu tutum geliştirilmesi amacıyla, kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını amaçlar. 4005 destek programında yürütücü olabilmek için aşağıdaki …

Detay