Duyurular
Ana Sayfa / Çağrılar (page 14)

Çağrılar

TSK 2033 Havacılık ve Uzay Çalıştayı

Elektronik Son Başvuru Tarihi: 16 Ocak 2017 Basılı Belgelerin Teslimi Son Tarihi: 31 Ocak 2017 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı, bilim iletişiminin sağlanması, bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması için sergi, sahne şovları, gösteri, atölye/laboratuvar çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar, söyleşiler vb. etkinlikler yoluyla katılımcıların temel bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanması, merak duygularının, araştırma, sorgulama …

Detay

KAMAG 1007 Programı Kapsamında Yeni Çağrı Açıldı

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünün müşteri kurum olarak yer aldığı Adli Uygulamalarda Kullanılabilir STR Analiz ve DNA İzolasyon Kitlerinin Geliştirilmesi” ihtiyaç başlığına yönelik çağrı için duyuru Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından 11.07.2017 itibari ile yayınlanmıştır. Çağrıya ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru sistemine http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr bağlantısından ulaşabilirsiniz. Çağrı başlıklarına yönelik hazırlanacak proje önerilerinin …

Detay

M-ERA.NET 2016 Yılı Çağrısı Açıldı

M-ERA.NET, Avrupa ülkeleri arasında Malzeme Bilimi ve Mühendisliği konularında güçlü araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması amacıyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir.. Proje çağrısına en az 2 farklı ülkeden 3 katılımcıyı içeren tüm konsorsiyumlar katılabilecektir. Projeye, farklı ülkeleden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren kuruluşlar katılmaktadır. Projede, Türkiye’yi TÜBİTAK temsil etmektedir. Çağrılarla …

Detay

TÜBİTAK Kalkınma Bakanlığı Ufuk 2020 Ortak Teaming Ulusal Çağrısı Açıldı

UFUK2020 “Teaming” Ulusal çağrısı 04 Mart 2016 tarihinde açılmış olup 8 Nisan 2016 tarihinde kapanacaktır. Seçilen projelerdeki gelişmelerin 17 Ekim 2016 tarihine kadar devam edecek “İzleme Süreci” sonucunda uygun görülen adaylara, 2016 yılı Teaming çağrısına başvuruda faydalanabileceği “Kalkınma Bakanlığı Altyapı Taahhüt Mektubu” ve süreç içinde çeşitli eğitim ve destek hizmetleri verilecektir. ÖNEMLİ NOT: Başvuru için gerekli belgelerin 8 Nisan saat …

Detay

ARDEB 1003 Programı kapsamında 25 yeni Çağrı açıldı

TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge projelerini “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” ile desteklemekte ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktadır. Bu bağlamda 1003 programı kapsamında 8 ana alanda 25 adet proje çağrısı açıldı. Çağrı programındaki proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de …

Detay

ManunetII-Era.Net Uluslararası Ar-Ge Projeleri 2015 Çağrısı Açıldı

M ANUNET, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından 7. Çerçeve Programı (ÇP) kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir. MANUNET projesinde Türkiye’yi TÜBİTAK temsil etmektedir. MANUNET 2015 Proje Çağrısı, 07 Ocak 2015 tarihi itibari ile açılmıştır. Ön proje başvuruları 19 Mart 2015 – Merkezi Avrupa zaman dilimine göre saat 17:00’ye kadar elektronik ortamda www.manunet.net adresinden alınacaktır. Ekte verilen broşürde çağrı konuları ve MANUNET projesi ile …

Detay

MANUNET 2016 Proje Çağrısı, 11 Ocak 2016 tarihi itibari ile açılmıştır

MANUNETII kapsamında, imalat teknolojileri Ar-Ge projelerinin destekleneceği uluslararası bir çağrı açılmıştır. Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin de başvurabileceği çağrı süreci, proje ön başvurusu ve proje önerisi olmak üzere 2 adımlı bir prosedürdür. 11 Ocak 2016 tarihinde açılan proje ön başvuruları 17 Mart 2016’ya kadar alınacaktır. Proje önerisnin son teslim ve başvuru tarihi ise 28 Haziran 2016 dır. Avrupa Birliği 7. Çerçeve …

Detay

KAMAG 1007 Programı Kapsamında Yeni Çağrılar Açıldı

T  ÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın müşteri kurum olarak yer aldığı “TLM16V185 Tipi Ağır Dizel Motorunun Modernizasyonu” ve “Elektrikli Anahat Lokomotifi Tasarımı ve Prototip İmalatı” ihtiyaç başlıklarına yönelik çağrılar için duyuru Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından 01.02.2016 itibari ile yayınlanmıştır. Çağrıya ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru sistemine http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr bağlantısından ulaşabilirsiniz. …

Detay

UFUK2020 Enerji Verimliliği ve Piyasaya Giriş Projeleri Bilgi Günü ve Proje Pazarı

B  oğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde, TÜBİTAK ve Sabancı Üniversitesi işbirliği ile 21 Mart 2016 tarihinde İstanbul’da UFUK2020 Enerji Verimliliği Piyasaya Giriş başlıkları ile ilgili Bilgi Günü ve Proje Pazarı günü organize edilecektir. Bu etkinliğin ana amacı Enerji Verimliliği alanında teknolojisi gelişmiş ürünlerin pazara ulaşımı ile ilgili açılan konu başlıkları hakkında bilgilendirmek ve 15 Mart 2016 tarihinde açılacak başlıklara başvurmak için ağ kurma olanağı sağlamaktır. Bu …

Detay

ERA-CVD (Kardiyovasküler Hastalıklar) Projesi 2016 Yılı Çağrısı Açıldı!

E RA-CVD (ERA-NET on cardiovascular diseases to implement joint transnational research projects and set up international cooperations) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından ‘Sağlık, Demografik Değişim ve Refah’ kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. Projede, kardiyovasküler hastalıklar alanında ulusal programların eşgüdümü, araştırma önceliklerinde birlik sağlanması, veri paylaşımı ve ortak uluslararası çağrılara çıkılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda …

Detay