Duyurular
Ana Sayfa / Çağrılar

Çağrılar

ERA-CVD PROJESİ 2020 ORTAK ULUSLARARASI ÇAĞRISI (JTC 2020) AÇILDI

ERA-CVD (ERA-NET on cardiovascular diseases to implement joint transnational research projects and set up international cooperations) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. Projede, kardiyovasküler hastalıklar alanında ulusal programların eşgüdümü, araştırma önceliklerinde birlik sağlanması, veri paylaşımı ve ortak uluslararası çağrılara çıkılması hedeflenmektedir. ERA-CVD Projesi 2020 …

Detay

“1501-SANAYİ AR-GE DESTEK PROGRAMI” VE “1507-KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI” ÇAĞRI SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

“1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı” ve “1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı” 2020 yılı 1. Çağrılarına KOBİ’lerimizin başvuruları alınmaktadır. Çağrılara ilişkin KOBİ’lerin yararlanabileceği dokümanlar aşağıdaki bağlantılardan erişilebilir: TEYDEB Başkanı Mehmet Aslan tarafından “1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı” ve “1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı” çağrı sürecine ilişkin gerçekleştirilen sunum için tıklayınız. Teknoloji Hazırlık Seviyeleri ve Öncelikli Teknoloji Alanları Ar-Ge ve Yenilik Konuları sunumuna ulaşmak için tıklayınız. 1501 Çağrı Duyurusu için tıklayınız. 1501 Başvuru Formu …

Detay

ERA-NET NEURON COFUND PROJESİ 2020 ORTAK ULUSLARARASI ÇAĞRISI (JTC 2020) AÇILDI

ERA-NET NEURON (The Network of European Funding for Neuroscience Research) Projesi, TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk 2020 programı kapsamında desteklenen bir projedir. NEURON projesinin ana amacı, partner ülkelerde yürütülen sinirbilim, nöroloji ve psikiyatri alanlarında ulusal ve bölgesel araştırma programlarının yakın ve sürdürülebilir bir şekilde bağlanmasına ve uyumlaştırılmasına yardım etmektir. ERA-NET NEURON Projesi 2020 Ortak Uluslararası …

Detay

TÜBİTAK İLE POLONYA ULUSAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ ARASINDAKİ İKİLİ İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI AÇILDI

Türkiye ile Polonya arasında bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla oluşturulan 2549 – Polonya Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NCBR) ile İkili İşbirliği Programı dördüncü çağrısı açıldı. Program çerçevesinde açılan çağrılar ile iki ülke arasında bilim, teknoloji ve yenilik alanında sürdürülebilir ortaklıkların kurulması hedeflenmektedir. Türkiye ve Polonya’nın araştırma kuruluşları, üniversiteleri, araştırma enstitüleri ve KOBİ’lerinin yanında sanayileri arasındaki …

Detay

NADİR HASTALIKLARDA AVRUPA ORTAK PROGRAMI ULUSLARARASI ORTAK ÇAĞRISI İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ 18 ŞUBAT 2020!

22 farklı ülkeden fonlayıcı kuruluş ve Avrupa Komisyonu tarafından ortaklaşa desteklenecek Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı (European Joint Programme on Rare Diseases – EJP RD) İkinci Uluslararası Ortak Çağrısı (Joint Transnational Call- JTC)’na ülkemiz adına TÜBİTAK destek vermektedir. Çağrıya katılım sağlayan ülkelerle fonlayıcı kuruluşlar ve başvuru süreçleri hakkında detaylı bilgilere buradan, Türkçe olarak hazırlanmış bilgi notuna ise buradan ulaşabilirsiniz. ÇAĞRI BAŞLIĞI NADİR HASTALIKLARA KARŞI ETKİLİ TERAPİ GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK KLİNİK ÖNCESİ …

Detay

EN-UAC (ERA-NET COFUND URBAN ACCESSİBİLİTY AND CONNECTİVİTY) ÇAĞRISI AÇILDI!

ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity (EN-UAC), Ufuk2020 Programı Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı kapsamında desteklenen bir ERA-NET Cofund projesi olup proje kapsamında açılan birinci ortak çağrı kapsamında kentsel erişebilirlik ve bağlantısallık konularıyla ilgili Ar-Ge ve inovasyon projelerinin desteklenmesi planlanmaktadır. Projeye, 21 farklı kuruluş katılmaktadır. Çağrı Hakkında Özet Bilgi: A. Çağrıya katılan ülkelerin listesine ve ilgili başvuru dokümanlarına https://jpi-urbaneurope.eu/calls/enuac/ adresinden ulaşabilirsiniz. …

Detay

ERA-NET FOSC ÇAĞRISI AÇILDI

FOSC (Food Systems and Climate) ERA-NET Cofund projesinin temel amacı, iklim değişikliğinin yarattığı etkilere dirençli ve sürdürülebilir olan gıda değer zincirinin geliştirilmesini hedeflemektedir. İlgili çağrı kapsamında, iklim değişikliği ile karşı karşıya kalan gıda sistemlerinin riskleri ve zayıf yönleri değerlendirilecektir. Tedarik zincirlerinde beklenen etkiler de dahil olmak üzere, dirençliliği ve sürdürülebilirliği arttırmak için düşük karbon ayak izine sahip çözümler (teknolojik ve/veya …

Detay

TÜRKİYE – İSKANDİNAVYA EUROSTARS ÇAĞRISI AÇILDI

Türkiye ve İskandinav ülkeleri (Danimarka, İsveç ve Norveç) arasındaki işbirliğinin artırılması ve bu ülkelerdeki firmaların ortak Ar-Ge çalışmalarının Eurostars Programı kapsamında desteklenmesi için Eurostars Çağrısı açıldı. Bu kapsamda, en az bir Türk ve bir İskandinav ülkesinden birer kuruluşun katılımıyla, pazara yönelik, yenilikçi ürün ve süreçlerin geliştirilmesi amacı taşıyan ortak uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Proje konsorsiyumlarında Ar-Ge yoğun bir KOBİ’nin koordinatör olarak yer …

Detay

ICT-AGRI-FOOD ERANET COFUND 1. ÇAĞRISI AÇILDI

ICT-AGRI-FOOD (ICT-enabled agri-food systems) projesi Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen bir Era-Net Cofund projesidir. Proje kapsamında, TÜBİTAK ile birlikte 23 ülkeden 34 adet, araştırma projelerini fonlayan veya politika oluşturan kurum ortak olarak yer almaktadır. ICT-AGRI-FOOD projesinin amacı, sürdürülebilir gıda üretimi amacıyla bilgi iletişim teknolojilerinin (BİT) gıda üretim zincirinde kullanımı konusunda bilgi paylaşımını desteklemektir. ICT-AGRI-FOOD 2019 yılı çağrısı, farklı ülkelerden bölgesel …

Detay

2540 TÜBİTAK – SLOVAK BİLİMLER AKADEMİSİ (SAS) İKİLİ TEMATİK İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI AÇILDI

2012 yılından itibaren yürütülen 2540-TÜBİTAK ve Slovak Bilimler Akademisi (SAS) İkili İşbirliği Programı kapsamında bilim ve teknoloji alanında sürdürülebilir ortaklıkların kurulmasını hedefleyen çağrı açılmıştır. Çağrı için tematik sınırlandırma yoktur. TÜBİTAK 1071 programı kapsamında çağrıya ilişkin başvurular https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ internet adresinden yapılabilecektir. Türkiye’den başvuran araştırmacılar için proje başına bütçe üst limiti Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi hariç en fazla 720.000 TL’dir. Başvuruların onay son …

Detay