Duyurular
Ana Sayfa / Çağrılar

Çağrılar

2236 ULUSLARARASI DENEYİMLİ ARAŞTIRMACI DOLAŞIM PROGRAMI ÇAĞRISI AÇILMIŞTIR

TÜBİTAK’ın, 2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programının (Co-Funded Brain Circulation Scheme2) ilk çağrısı Avrupa Birliği Komisyonu Yürütme Ajansı ile yapılan sözleşme kapsamında açılmıştır. CoCirculation programı ile ülkemizin 2023 yılı hedefleri kapsamında alanında tecrübeli araştırmacıların araştırma projelerini Türkiye’nin önde gelen akademi veya sanayi kurum ve kuruluşlarında yürütmeleri desteklenecek, ülkemiz tecrübeli araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirilecek, yurda dönüş yapmak isteyen nitelikli araştırmacılara destek sağlanacak, …

Detay

2244 – SANAYİ DOKTORA PROGRAMI ÇAĞRISI AÇILDI

Ülkemizin 2023 yılı öncelikli alan hedefleri kapsamında, sanayimizde ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağını üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesine yönelik Sanayi Doktora Programı Çağrısı açılmıştır. Program kapsamında özel sektörde daha fazla araştırmacı istihdam edilmesini teşvik etmek amacıyla, doktora öğrencilerine yönelik burs ve özel sektöre yönelik istihdam desteği verilmektedir. Bu sayede hibe, destekler ve yatırım destekleriyle hedeflenen teknolojik dönüşümün sağlanması …

Detay

ERA-NET SMART ENERGY SYSTEMS REGSYS 2018 ÇAĞRISI AÇILDI

Era-Net SmartGrids+RegSys (ERA-Net Smart Energy Systems REGSYS), Horizon 2020 kapsamında desteklenen bir Era-Net co-fund projesidir. REGSYS 2018 çağrısında, entegre yerel ve bölgesel enerji sistemlerinin geliştirilmesine odaklanılmıştır. Çağrı kapsamında Era-Net’e proje özeti başvuruları için son tarih/saat 11 Eylül 2018, 14:00 CEST’dir. Çağrı Duyurusu aşağıdaki bağlantıda yer almakta olup, çağrıya başvurmak isteyen firmaların bu Çağrı Duyurusunda belirtilen hükümlere uyması gerekmektedir: ERA-Net Smart …

Detay

BİYOEKONOMİ VE BULAŞICI HASTALIKLAR TEMATİK ALANLARINDAKİ SEA-EU JFS 2018 ORTAK ÇAĞRISI AÇILDI!

Ortak Fonlama Planı (Joint Funding Scheme-JFS)’nın hedefi, Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkelerinde araştırma faaliyetlerinde bulunan bilim insanlarını ve girişimcileri bir araya getirerek ortak Ar-Ge alanlarında işbirlikleri kurmalarını sağlamaktır. JFS 2018 çağrısı Güneydoğu Asya ve Avrupa ülkelerinin belirlediği öncelikli alanlara göre aşağıdaki tematik alanlarda açıldı: Biyoekonomi Bulaşıcı Hastalıklar Proje başvuru dokümanında ulusal kurallar detaylarıyla belirtilmiştir. https://www.sea-eu-jfs.eu/sites/default/files/2018-06/Turkey_TUBITAK_National%20regulations.pdf Çağrı ile ilgili bilgi notuna da buradan ulaşılabilir. …

Detay

TÜBİTAK ARDEB “YÜKSEK TEKNOLOJİ PLATFORMLARI” ÇAĞRISI AÇILDI

TÜBİTAK 1004 Programı kapsamında, yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının özel sektör Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar- Ge birimleri ile iş birliği yaparak geliştirdikleri ürün/teknolojileri özel sektöre transfer edebilecekleri yüksek teknoloji platformlarının oluşturulması amacına yönelik çağrı açılmıştır. Oluşturulacak yüksek teknoloji platformlarında, yönetici kuruluş olarak YÖK tarafından belirlenen Araştırma Üniversiteleri ve Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlik alan Araştırma Altyapıları …

Detay

TÜBİTAK-NCBR İKİLİ İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI AÇILDI!

Türkiye ile Polonya arasında bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla oluşturulan 2549 – Polonya Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NCBR) ile İkili İşbirliği Programı üçüncü çağrısı açıldı. Program çerçevesinde açılan çağrılar ile iki ülke arasında bilim, teknoloji ve yenilik alanında sürdürülebilir ortaklıkların kurulması hedefleniyor. 25 Haziran 2018 tarihinde açılan; ICT, enerji, sağlık ve gıda alanlarından projelerin başvurabildiği çağrının …

Detay

RESEARCH ENVİRONMENT LİNKS (REL) TÜRKİYE PROGRAMI ÇAĞRISI AÇILDI!

Newton – Katip Çelebi Fonu kapsamında akademi ve araştırma çevrelerini, kendi talep ve öncelikleri doğrultusunda oluşturacakları uluslararası işbirlikleri, eğitim programları, bilgi ve iyi uygulama örneği değişimleri ve kapasite artırımı sağlayacak pilot uygulamalar yoluyla destekleyecek Professional Development and Engagement (PDE) Research Environment Links (REL) Türkiye programı çağrısı British Council tarafından açılmıştır. REL Hibeleri, Türkiye’den kurumların Birleşik Krallık’taki ortaklarıyla beraber çalışarak önerdikleri …

Detay

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM PROGRAMLARI 4004 – 4005 – 4007 ÇAĞRILARI YAYINLANDI!

Toplumda bilim kültürünün ve iletişiminin geliştirilmesini amaçlayan TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları 4004 – 4005 – 4007 çağrı metinleri yayınlanmıştır. 4004, 4005 ve 4007 programlarına yapılacak başvurular http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/ adresi üzerinden 03 Eylül – 18 Ekim 2018 tarihleri arasında ARBİS bilgileri ile giriş yapılarak elektronik imza aracılığı ile yapılacaktır. Çağrılara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır : Çağrı Başlığı: TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrının …

Detay

SOLAR-ERA.NET COFUND 2 PROJESİ 2018 YILI ÇAĞRISI AÇILDI

Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan SOLAR-ERA.NET Cofund 2, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik eldesi konusunda sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur. SOLAR-ERA.NET Cofund 2 projesi kapsamında, güneş enerjisi Ar-Ge projelerinin destekleneceği uluslararası bir çağrı açılmıştır. Hem firmaların (TEYDEB …

Detay

ACT ERA-NET COFUND PROJESİ 2018 YILI ÇAĞRISI AÇILDI

ACT ERA-NET “Karbon depolama ve tutma teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve hızlandırılması” (Accelerating CCS Technologies as a New Low-Carbon Energy Vector) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Güvenilir, temiz ve verimli enerji” kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. Projede, karbon depolama ve tutma teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve hızlandırılması alanında ulusal programların eşgüdümü, araştırma önceliklerinde birlik sağlanması, veri paylaşımı ve ortak …

Detay