Ana Sayfa / Bültenler

Bültenler

ULUKOZA İŞ FİKİRLERİNİZİ BEKLİYOR! YENİ ÇAĞRI AÇILDI

TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Programı dâhilinde girişimci ekiplerin hibe desteği almaları için Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin eğitim ve mentörlük hizmetleri sunduğu BİGG ULUKOZA hızlandırma programı tekrar başlıyor. Girişimcilerin 200.000 TL’ye varan hibe desteğini alabilmeleri için TÜBİTAK 1512 2. Aşama başvurularına yönelik hazırlamaları gereken iş planı ve sunumlara yönelik eğitim ve mentörlük hizmeti BİGG ULUKOZA’da ücretsiz olarak sunulmaktadır. BİGG …

Detay

1512 TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ KAZANAN GİRİŞİMCİLERİMİZİ TEBRİK EDERİZ

4 ULUKOZA Girişimcisi toplamda 800 bin TL hibe desteği kazandı! Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (UÜ-TTO) teknoloji odaklı iş fikirlerine sahip girişimcileri Bursa ve ülke ekonomisine kazandırmaya devam ediyor. UÜ-TTO aracılığı ile 2019 YILI 1. Çağrı döneminde başvuran 6 girişimciden 4’ünün projesi TÜBİTAK’tan proje başına 200.000 TL’ye kadar ön ödemeli destek almaya hak kazandı. ‘ULUKOZA Destek Programı’nı geliştiren UÜ-TTO, girişimcilerin …

Detay

BUÜ’DEN ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE REKOR

TÜBİTAK tarafından sanayide çalışan doktoralı öğrenci sayısını arttırmak amacıyla hayata geçirilen 2244 Sanayi Doktora Programı’na 100 doktora öğrencisi kontenjanı ile Bursa Uludağ Üniversitesi’nden (BUÜ) rekor başvuru geldi. BUÜ’nün yürütücülüğünü üstlendiği TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı’nda yapılan 26 farklı kurum ve sanayi kuruluşu ile 27 işbirliği protokolü imzalandı. Protokoller kapsamında 100 doktora öğrencisi firmaların bilimsel çalışmalarında görev alabilecek. TÜBİTAK’ın onay vermesi …

Detay

NİTELİKLİ İSTİHDAMA GÜÇ KATACAK MESLEKİ EĞİTİM PROJESİ

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından BEBKA destekli yeni bir proje hazırlandı. ‘Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü’ kapsamında hazırlanan proje, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli istihdamın artırılması ile üniversite ve sanayi işbirliğine güç katacak. Bursa iş dünyasının ihracat ve üretimine yönelik projeleri hayata geçiren BTSO, Şubat ayında Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte imzalanan protokolün …

Detay

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, YERLİ OTOMOBİL İÇİN GÖNÜLLÜ ÇALIŞMAYA HAZIR

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa’da üretilecek yerli otomobilin otonom ve aksamları konusunda çalışmak için her türlü akademik göreve talip olduklarını söyledi. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yerli otomobil konusunda yetkililere çağrıda bulundu. Yerli otomobilin üretileceği yer olan Bursa’nın yarım asıra yaklaşan birikime sahip köklü kurumu Bursa Uludağ Üniversitesi olarak her türlü teknik …

Detay

SOLAR-ERA.NET COFUND 2 ÇAĞRISI AÇILDI

Avrupa Birliği Ufuk2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı SOLAR-ERA.NET Cofund 2 projesinde, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması, bu alanda sanayi uygulamalarının arttırılması, tematik alanların belirlenmesi, fotovoltaik ve konsantre güneş enerjisi üzerine uluslararası Ar-Ge işbirlikleri için ayrılan yerel ve bölgesel desteklerin yönlendirilmesi ve ulusal destek mekanizmaları arasında uzun süreli …

Detay

UFUK2020 MARİE S. CURİE ALANI ARAŞTIRMA VE YENİLİKÇİLİK DEĞİŞİM PROGRAMI (RISE) 2019 YILI ÇAĞRISI

MSCA RISE Araştırma – Yenilikçilik Değişim Programı (Research and Innovation Staff Exchange Scheme – RISE) 2020 Yılı Çağrısı 5 Aralık 2019 tarihinde açılmış olup, Avrupa Komisyonu proje önerisi başvurularını 28 Nisan 2020 tarihine kadar kabul edecektir. MSCA Araştırma – Yenilikçilik Değişim Programı (RISE)  Avrupa içinden ve/veya dışından üniversite ve sanayi kuruluşlarının bir araya gelerek yürütecekleri araştırma programları kapsamında yapacakları personel değişimini desteklemektedir. RISE Programı ile Avrupa …

Detay

TÜBİTAK – ANAS ORTAK PROJE ÇAĞRISI AÇILDI

TÜBİTAK ile Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi (Azerbaijan National Academy of Sciences – ANAS) arasında, 13 Kasım 2013 tarihinde imzalanan İşbirliği Protokolü doğrultusunda, iki ülkenin bilim insanları arasında gerçekleştirilecek olan ortak akademik araştırma ve geliştirme projeleri desteklenecektir. İlgili çağrı, bilimsel ve teknolojik alanların tamamına açık bulunmaktadır. 11 Aralık 2019 – 06 Mart 2020 tarihlerini kapsayan bahse konu çağrıya ilişkin ayrıntılı bilgilere, https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr internet adresinden …

Detay

ERA-MIN-2 ERA-NET PROJESİ 2019 YILI ÇAĞRISI AÇILMIŞTIR!

Endüstriyel rekabet edilebilirliği güçlendirmek ve döngüsel ekonomiye geçmek için Avrupa’da “ham maddelerle” ilgili Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayıp yürütmek amacıyla oluşturulan ERA-MIN-2 ERA-NET projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler” (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials)” altında desteklenmektedir. Ham maddelerin ekonomiye ve endüstriye güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde tedarik edilmesinin ana …

Detay

ERA PERMED 2020 YILI ÇAĞRISI AÇILDI

ERA PerMed (ERA-NET on Personalised Medicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” alanı kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da yer aldığı bir projedir. Projenin ana amacı, kişiselleştirilmiş tıp alanında ulusal araştırma stratejilerinin eşgüdümünün sağlanması, mükemmelliyetin teşvik edilmesi ve bu konudaki rekabetçiliğin arttırılmasıdır. ERA PerMed 2020 yılı çağrısı, farklı ülkelerden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren …

Detay