ERA-MIN-2 ERA-NET Co-fund Projesi Başladı

ERA-MIN-2 ERA-NET Co-fund Projesi Başladı


Endüstriyel rekabet edilebilirliği güçlendirmek ve döngüsel ekonomiye geçmek için Avrupa’da “ham maddelerle” ilgili Ar-Ge ve innovasyon faaliyetlerinin koodinasyonunu sağlayıp yürütmek amacıyla oluşturulan ERA-MIN-2 ERA-NET Co-fund projesi Ufuk 2020 alt alanlarından İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham maddeler (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials)” altında desteklenmektedir. ERA-MIN-2 Projesi 01 Aralık 2016 tarihinde başlamış olup çağrı metni 01 Şubat 2017 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Çağrı metni için tıklayınız.

İLETİŞİM

ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Uludağ Üniversitesi Kampüsü
16059 Nilüfer/BURSA

              

REKLAM SPOTU

PAYDAŞLARIMIZ        

BİZE ULAŞIN