Ana Sayfa / Biz Kimiz?

Biz Kimiz?

UÜ-TTO

Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Aralık 2012 tarihinde kurulmuş ve TÜBİTAK tarafından üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde Ar-Ge projeleri oluşturma, geliştirme, fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili ve korunması, pazarlanması, ticarileştirilmesi, girişim sermayesi desteği, kuluçka merkezi kurma, iş rehberliği, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlama, bu konularda bilinçlenme oluşturacak etkinlikler düzenleme, yayınlar yapmak amacıyla 2012 yılında başlatılan 1513-Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme Programı kapsamında desteklenen ikinci 10 TTO projesi arasında yer almıştır.

TTO, üniversitedeki akademisyenler ile sanayici arasında sürdürülebilir işbirlikleri sağlamayı temel amaç olarak benimsemiştir. Bölgedeki akademik bilginin, bilimin, sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması, ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlaması açısından arayüz görevini üstlenmiştir.

Bilimsel araştırmalar neticesinde ortaya çıkan buluş ve yenilikçi ürünlerin ticarileşmesi; bunların toplumun, ülke ekonomisinin ve üniversitelerin faydasına dönüştürülmesini kapsayan destek hizmetlerinin bütünüdür.

Akademisyen, sanayici, girişimci ve öğrencilere hizmet veren UÜ-TTO bünyesinde Kurumsal İletişim, Proje Destek, Üniversite-Sanayi İşbirliği, Patent ve İş Geliştirme birimleri bulunmaktadır.

KURULUŞ

27 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş olan Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, 2014 yılından itibaren TÜBİTAK 1513 Programı kapsamında, TÜBİTAK tarafından desteklenerek çalışmalarına devam etmektedir.

NELER YAPIYORUZ ?

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları korunum ve ticarileştirme süreçlerinin başlatılması için üniversitenin bilgi varlıklarının tespiti, üniversite-sanayi işbirliği olanakları hakkında bilgilendirme ve danışmanlık, üniversite-sanayi işbirliğine yönelik etkinliklerin düzenlenmesi, araştırmacı-sanayi/kamu eşleştirmeleri, üniversite-sanayi işbirliği projeleri geliştirme ve yürütme destekleri, girişimcilik olanakları hakkında bilgilendirme ile ilgili çalışmalar yürütmektedir.