Ana Sayfa / Çağrılar / TAGEM AR-GE DESTEK PROGRAMI 16. ÇAĞRISI AÇILDI!

TAGEM AR-GE DESTEK PROGRAMI 16. ÇAĞRISI AÇILDI!

Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı kapsamında proje başvurularının kabulü için 16. Çağrıya çıkılmıştır.

Ar-Ge Destek Programı 16. Proje Çağrısı kapsamında;

Üniversiteler,

TÜBİTAK Ar-Ge birimleri,

Sivil toplum ve meslek kuruluşları,

Özel sektör kuruluşları (şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç olmak üzere sermaye şirketleri) başvuru yapabilir. Yukarıda belirtilen kurum/kuruluşların haricindeki kurum/kuruluşlar ve gerçek kişilerin proje başvuruları değerlendirme dışı bırakılır.

Çağrı kapsamında başvuru yapılacak proje teklifinin konusu internet sayfasında ve bu kılavuzda belirtilen I. Grup ve II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları olmak üzere iki grup halinde belirlenmiş olan 16. Çağrı Öncelikli Ar-Ge Konuları kapsamında olmalıdır.

Çağrı dokümanı için Tıklayınız.

Ar-Ge Destek Programı için gerekli mevzuat ve dokümanlar için Tıklayınız.