Ana Sayfa / Bültenler / Kasım 2019 E-Bülten / Bizden haberler_kasım19 / TÜBİTAK 2244 SANAYİ DOKTORA PROGRAMI DOKTORALI PERSONEL YETİŞTİRME VE İSTİHDAM DESTEĞİ FIRSATI

TÜBİTAK 2244 SANAYİ DOKTORA PROGRAMI DOKTORALI PERSONEL YETİŞTİRME VE İSTİHDAM DESTEĞİ FIRSATI

2244-Sanayi Doktora Programı 2019 yılı çağrısı başvuruya açılmıştır. Programa başvurular 13 Aralık 2019 tarihine kadar alınacak olsa da başvuru için firma ile üniversite arasında imzalanacak bir protokol ve proje öneri formu gereklidir. Proje öneri formunun hazırlanması için gereken süre dikkate alınarak çalışmalara 13 Aralık tarihi beklenmeden bir an önce başlanması gerekmektedir.

Sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve üniversite/araştırma altyapısı-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinin amaçlandığı 2244-Sanayi Doktora Programı kapsamında 2019 yılı başvuruları 13 Aralık 2019 tarihine kadar alınacaktır.

Doktora öğrencilerine eğitimleri süresince aylık 4.500 TL burs desteği ve doktora mezuniyeti sonrası istihdam desteği sağlayan söz konusu program ve güncellenen çağrı duyurusu hakkında detaylı bilgi için Üniversitemiz 2244 Sanayi Doktora Programı web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. http://uludag.edu.tr/sd2244

Proje kapsamında özel sektör kuruluşlarına yönelik verilecek istihdam desteğinin süresi öğrencinin doktora eğitiminden mezuniyeti sonrası en fazla 36 aydır.

Halihazırda özel sektör kuruluşları bünyesinde istihdam edilen araştırmacılar bu programa bursiyer olarak dahil edilebilir. Bu durumda istihdam desteği, programa dahil edilen doktora bursiyeri/bursiyerlerinin mezuniyeti sonrası başlatılır.

Proje kapsamında doktora bursiyerlerine verilecek bursun en az %25’i projeye dahil olan özel sektör kuruluş/kuruluşları tarafından karşılanır.

Üniversite-Sanayi İşbirliği Modelinde istihdam edilen araştırmacılara ödenen ücretin %40’ı, Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Modelinde ise ödenen ücretin %60’ı bursiyerin mezuniyeti sonrasında maksimum 3 yıl süreyle TÜBİTAK tarafından desteklenir. İstihdam desteği için TÜBİTAK tarafından ödenen aylık destek miktarı üniversite-sanayi işbirliği modelinde ilgili dönemde geçerli brüt asgari ücretin en fazla 2 katını; Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Modelinde ilgili dönemde geçerli brüt asgari ücretin 3 katını aşamaz. Sanayi kuruluşu tarafından istihdam döneminde bursiyere ödenen aylık taban ücreti, brüt asgari ücretin 2 katından az olamaz.

http://uludag.edu.tr/sd2244

İlgilenen kuruluşlar Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nden detaylı bilgi alabilir.

Sekreterlik Tel: 0224-280 85 70,

UÜ-TTO A.Ş. Prof.Dr. Recep EREN Tel: 0224-2808570, 0536-5866605, erecep@uludag.edu.tr