Ana Sayfa / Bültenler / Kasım 2019 E-Bülten / Duyurular_Kasım19 / TÜBİTAK ULUSLARARASI LİDER ARAŞTIRMACILAR PROGRAMI BAŞTA OLMAK ÜZERE UFUK2020 VE UFUK AVRUPA PROGRAMI PROJELERİNDE ÇALIŞMAK ÜZERE ÜLKEMİZE GELECEK YABANCI ARAŞTIRMACILARIN ÇALIŞMA İZNİ SÜRECİ KOLAYLAŞTIRILDI

TÜBİTAK ULUSLARARASI LİDER ARAŞTIRMACILAR PROGRAMI BAŞTA OLMAK ÜZERE UFUK2020 VE UFUK AVRUPA PROGRAMI PROJELERİNDE ÇALIŞMAK ÜZERE ÜLKEMİZE GELECEK YABANCI ARAŞTIRMACILARIN ÇALIŞMA İZNİ SÜRECİ KOLAYLAŞTIRILDI

Ülkemize gelecek Lider Araştırmacılar Programı başta olmak üzere Ufuk2020 ve Ufuk Avrupa Programı projelerinde çalışmak üzere ülkemize gelecek yabancı araştırmacıların çalışma izni başvuruları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İş gücü Genel Müdürlüğünce öncelikli olarak değerlendirilecek.

Bu programlar vasıtası ile hem akademi hem de sanayide ihtiyaç duyulan yeni ve yenilikçi bilginin üretimi ve daha da önemlisi nitelikli bilgi üretimi gerçekleştirilecektir. Bu araştırmacıların, kendi ekiplerini kurmak üzere ivedilikle Türkiye’ye gelerek çalışmalarına başlayabilmeleri oldukça önemlidir. Bu kapsamda TÜBİTAK ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği içinde çalışma izinlerinin kolaylaştırılmasına yönelik başlatılan bu girişim, tam da bunu sağlayacaktır.

Bunun için diğer birkaç standart belgenin yanında, TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Program ile Ufuk2020 ve Ufuk Avrupa Programı projeleri kapsamında ev sahibi kurum/kuruluşu işveren olarak gösterir bir belgenin “Çalışma İzni Otomasyon Sistemine”  yüklenmesi yeterli olacaktır. Bu belge TÜBİTAK tarafından işverene sağlanacaktır.

Uygulamayla Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile Ufuk2020 ve Ufuk Avrupa Programı kapsamında ülkemizde araştırma yapacak yabancı araştırmacıların sorunsuz ve hızlı bir şekilde çalışma izni almaları temin edilecektir.

Çalışma izni başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgiler için çevrim içi bağlantılar ve e-posta adresleri: