Ana Sayfa / Bültenler / Ekim 2019 E-Bülten / Bizden Haberler_Ekim19 / ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİSYENLERİNİN ERASMUS+ BAŞARISI

ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİSYENLERİNİN ERASMUS+ BAŞARISI

İlki Proje koordinatörlüğünü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim Organizasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehlika Saraç’ın üstlendiği, Araş. Gör. Olcay Bektaş ve yüksek lisans öğrencisi Mert Temur araştırmacı olarak görev aldığı “Developing the cross cultural skills of graduates in response to the needs of European enterprise” isimli proje Avrupa Birliği, Eğitim ve Gençlik Merkezi Programları Başkanlığı, İngiltere Ulusal Ajansı tarafından kabul edilmiştir. İngiltereden University of Worcester’ın yürütücü olduğu projede İsveç ve Belçika’dan iki üniversite ve Türkiye’den Uludağ Üniversitesi proje partneri olarak yer almaktadır. Proje, Avrupa’daki üniversite mezunlarının kültürlerarası yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Gaziantep Üniversitesi’nin koordinatör ve Bursa Uludağ Üniversitesi’nin ortak olduğu 2019-1-TR01-KA203 numaralı “Becoming Aware of Disability: Developing a Cirriculum Based on Cognitive Evolution in Higher Education” isimli proje, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından hibe almaya hak kazanmıştır.

Sözkonusu proje ortakları, Gaziantep Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Panepistimio Thessalias (Yunanistan) ve Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w.Lodzi (Polonya) olup, üniversitemiz adına yürütücüler;

Prof.Dr. Mehmet Yüce (BUÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Doç.Dr.Sabahattin Yürekli (BUÜ Hukuk Fakültesi)

Dr.Öğr.Üyesi Gülşen Gedik (BUÜ Hukuk Fakültesi) görev yapacaklardır.

Proje kapsamında yüksek öğretimde engelli öğrencilere yönelik ders programları oluşturulması, engellilere yönelik temel hakların (iş hukuku, ceza hukuku ve vergi hukuku kapsamında) ayrıntılı biçimde öğretilmesine yönelik ders programlarının hazırlanması amaçlanmaktadır.

kademisye tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.