Ana Sayfa / Bültenler / İKLİM, ÇEVRE VE SAĞLIK ORTAK ARAŞTIRMA AKSİYONU 1. ÇAĞRISI

İKLİM, ÇEVRE VE SAĞLIK ORTAK ARAŞTIRMA AKSİYONU 1. ÇAĞRISI

Çağrı, iklim, çevre ve sağlık alanlarının kesişiminde olan çok taraflı ve disiplinlerarası projelerin desteklenmesini hedeflemektedir. Çağrı dokümanlarına ve çağrı hakkında ayrıntılı bilgiye Belmont Forum internet sayfası üzerinden ulaşılabilmektedir: tıklayınız.

Başvurularda, iklim, çevre ve sağlık kesişim alanındaki sorunların araştırılması amacıyla disiplinlerarası ve son kullanıcı odaklı yaklaşımların kullanılması gerekmektedir. Projelerin, sağlık risklerini anlamaya, öngörülebilirliği arttırmaya ve bu çerçevede karar vericilere kullanılabilir veri, bilgi ve yenilikçi çözümler sunmaları beklenmektedir.

Proje ekipleri oluşturulurken, coğrafi çeşitliliğin sağlanması ve düşük ve düşük orta gelirli ülke (LLMIC) ortaklarının dahil edilmesi önerilmektedir.

 

Fonlama Şekli Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin

ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı

Proje Bütçesi Üst Limiti max. 1.000.000 TL  (Kurum hissesi ve PTİ hariç)
Çağrı Bütçesi max. 1.000.000 Avro  (Kurum hissesi ve PTİ hariç)
 Proje Süresi Üst Limiti max. 36 ay

 

Uluslararası başvuru ile birlikte ulusal başvuru da yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda, Türkiye’de yerleşik kamu ve özel sektörden araştırmacılar başvurularını http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden yapabilirler.

Başvuruların ulusal kurallara uygun bir şekilde hazırlanması gerekmektedir.  Kurallar ve ulusal başvurularda istenen dokümanların listesi aşağıdaki belgelerde özetlenmektedir:

 

ÇAĞRI TAKVİMİ

 

Ortak Başvuru Ulusal Başvuru

1.aşama

Çağrı Açılışı 15 Mart 2019 15 Mart 2019
Son Başvuru Tarihi 6 Mayıs 2019 9 Mayıs 2019
Başvuru Adresi https://bfgo.org/ http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/

2.aşama

Çağrı Açılışı 20 Mayıs 2019 20 Mayıs 2019
Son Başvuru Tarihi 23 Haziran 2019 26 Haziran 2019
Başvuru Adresi https://bfgo.org/ http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/

 

 

İmzalı belgelerin iletileceği adres:

TÜBİTAK

Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı – İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü

Tunus cad. No: 80, 06100

Kavaklıdere, Çankaya

ANKARA

İletişim:

Dr. Zeynep Arzıman

zeynep.arziman@tubitak.gov.tr