Duyurular
Ana Sayfa / Bültenler / BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTE’SİNDEN 2244 – SANAYİ DOKTORA PROGRAMI’NA YOĞUN İLGİ

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTE’SİNDEN 2244 – SANAYİ DOKTORA PROGRAMI’NA YOĞUN İLGİ

Ülkemizin 2023 yılı öncelikli alan hedefleri kapsamında, sanayimizde ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağını üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesine yönelik açılan Sanayi Doktora Programı kapsamında özel sektörde daha fazla araştırmacı istihdam edilmesini teşvik etmek amacıyla, doktora öğrencilerine yönelik burs ve özel sektöre yönelik istihdam desteği verilmektedir. Bu sayede hibe, destekler ve yatırım destekleriyle hedeflenen teknolojik dönüşümün sağlanması ve değer zincirinde istenilen seviyelere ulaşılması için kritik önem arz eden insan kaynağının, nicelik ve nitelik olarak iyileştirilmesi sağlanacaktır. Bu amaç doğrultusunda firmaların ihtiyaçları merkeze alınacak, firmalar ile işbirliği içinde kritik doktoralı insan kaynağının yetiştirilmesi sağlanacaktır.

Çağrı süresi boyunca yoğun çalışmalar yürütülerek Bursa Uludağ Üniversitesi 22 Ekim 2018 tarihinde kapanan 2244 TÜBİTAK/BİDEB Sanayi doktora Burs programı kapsamında 17 firma ile birlikte 67 doktora Bursiyeri talebinde bulundu.