Ana Sayfa / Bültenler / Ocak 2018 E-Bülten / Bizden haberler_Ocak18 / BEBKA 2018 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI AÇIKLANDI!

BEBKA 2018 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI AÇIKLANDI!

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı ilanına çıkmış bulunmaktadır. Bu çağrı kapsamında “Sektörel Rekabetçiliğin Artırılması”, “Endüstriyel Simbiyoz” ve “Kırsalda Ekonomik Kalkınma” Mali Destek Programları hazırlanmıştır.

Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı’nda bölgenin kalkınması için belirlenen gelişme eksenleri doğrultusunda hazırlanan mali destek programlarına ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

Sektörel Rekabetçiliğin Artırılması Mali Destek Programı (Kar Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik): Bu programın amacı, bölgede ön planda yer alan ve büyük gelişme potansiyeline sahip olan Havacılık, Savunma Sanayi, Raylı Sistemler, Teknik Tekstil, Kompozit sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin üretim altyapılarının ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi yoluyla verimliliğin ve katma değerin artırılması, ithalat bağımlılığının azaltılmasıdır. Programın toplam bütçesi 8.000.000 TL’dir.

Endüstriyel Simbiyoz Mali Destek Programı (Kar Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik): Bu programın amacı, bağımsız işletmeleri daha sürdürülebilir ve yenilikçi bir kaynak (atık, enerji vb.) kullanımı çerçevesinde bir araya getirmek, endüstriyel kaynaklı çevresel problemlerin önüne geçerek ekonomik getiri de sağlamaktır. Programın toplam bütçesi 3.000.000 TL’dir.

Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik): Bu programın amacı, Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde kırsal alanlarda tarım ve sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve tarım dışı faaliyetler ile ekonomik çeşitliliğin sağlanarak gelir artışına katkı sağlanmasıdır. Programın toplam bütçesi 5.000.000 TL’dir

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden proje başvurusu yapmak için son tarih 22/03/2018 saat 18:00’dir. Projeye ilişkin taahhütnamenin imzalanması/teslimi için son tarih 29/03/2018 saat 18:00 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu destek programları hakkında detaylı bilgileri içeren başvuru rehberleri ve ilgili dokümanlar http://www.bebka.org.tr adresinden temin edilebilir.