Ana Sayfa / Bültenler / Aralık 2017 E-Bülten / Marie Sklodowska Curie Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı (RISE) 2018 Yılı Çağrısı Açıldı!

Marie Sklodowska Curie Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı (RISE) 2018 Yılı Çağrısı Açıldı!

Avrupa Birliği Ufuk2020 Programı altında yer alan Marie Skłodowska Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri (MSCA); nitelik ve nicelik olarak araştırma ve teknoloji alanındaki insan potansiyelini güçlendirmeyi, araştırmacıların kariyer gelişimini desteklemeyi, uluslararası ve sektörler arası araştırmacı dolaşımını teşvik etmeyi ve böylece Avrupa’yı ve Türkiye’yi araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflemektedir.

MSCA Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı (Research and Innovation Staff Exchange Scheme – RISE) da bu hedefe ulaşmak için açılan 4 MSCA programından birisidir. (Diğer MSCA programları için bkz. https://h2020.org.tr/tr/h2020/marie-curie ) RISE Programı 2018 yılı proje önerisi sunma çağrısı  22 Kasım 2017 tarihi itibari ile açılmış olup, Avrupa Komisyonu proje önerisi başvurularını 21 Mart 2018 tarihine kadar kabul etmektedir. Bu çağrı ile Avrupa içinden ve dışından universite ve sanayi kuruluşlarının bir araya gelerek yürütecekleri araştırma programları kapsamında yapacakları personel değişimleri desteklenecektir.

RISE Programı sayesinde Avrupa içinden ve/veya dışından araştırma faaliyeti yürüten en az üç kuruluş (iki tanesi AB Üye Ülkeler ve Asosiye Ülkelerden* olmak kaydıyla) bir araya gelerek araştırma personeli ile teknik ve idari personel değişimleri yapabilmekte; böylelikle sektörler ve uluslarararası bilgi ve teknoloji transferi sağlayan araştırma projeleri yürütebilmektedirler. Proje süresi 4 yıl kadar olabilmekte ve bu süre içinde ortaklığa dahil olan kurum personelleri kişi başı 12 ayı geçmeyecek şekilde dolaşıma katılmaktadırlar. Söz konusu 12 aylık dolaşım süresi 1 aydan az olmamak kaydı ile daha kısa parçalara bölünerek kullanılabilmektedir. Araştırmacılara dolaşımda oldukları süre boyunca Avrupa Komisyonu tarafından aylık sabit destek sunulmaktadır (aylık 2100€). Ayrıca araştırmacıların dolaşımda oldukları zaman dilimleri boyunca araştırma (aylık 1800€) ve idari (aylık 700€) giderlere yönelik bütçe kalemleri de bulunur.

RISE çağrısının Avrupa Komisyonu’nca yayınlanan ve proje önerisi hazırlamadan önce mutlaka okunması gereken RISE Başvuru Rehberini ekte dikkatinize sunmaktayız. Proje önerisi yazmaya karar vermeniz halinde kullanabileceğiniz Proje Yazım Formatını da yine ekte bulabilirsiniz. Söz konusu dokümanlara ve de çağrı ile ilgili Avrupa Komisyonu’nun RISE programına yönelik başvuru sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Türkiye’den Koordinatör olarak bu çağrıya başvurmayı düşünürseniz U2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı’mızı da incelemenizi öneririz. Çağrı kapanışından en geç 2 ay önce TÜBİTAK’ın Koordinatörlüğü Destekleme Programına başvuru yapabilirsiniz: https://h2020.org.tr/tr/destekler/u2020-koordinatorlugu-destekleme-programi

RISE çağrısı ile ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak için web sitemizi inceleyebilir ( https://h2020.org.tr/tr/h2020/marie-curie/rise ); ncpmobility@tubitak.gov.tr adresimize RISE çağrısı ile ilgili sorularınızı her zaman iletebilirsiniz.

*AB üye ülkesi ile 28 Avrupa Birliği üye ülkesi kastedilmektedir. Asosiye ülke ile Türkiye gibi AB üyesi olmayıp Çerçeve Programlarına bir antlaşma ile katılmış ve Çerçeve Programlarından AB üye ülkeleri ile aynı haklara sahip olarak faydalanan ülkeler kastedilmektedir.