Ana Sayfa / Bültenler / Ekim 2017 E-Bülten / Çağrılar_Ekim17 / ERA.NET Forest Value Yenilikçi Orman Temelli Biyoekonomi Çağrısı Açıldı

ERA.NET Forest Value Yenilikçi Orman Temelli Biyoekonomi Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK’ın proje partneri olarak yer aldığı “Forest Value – Yenilikçi Orman Temelli Biyoekonomi” başlıklı ERA-NET Co-fund projesi Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış olup 01/10/2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Proje kapsamında ilk çağrı (pdf17/10/2017 tarihi itibariyle açılmıştır. Çıkılan bu çağrının içeriği fosil ve yenilenemez ham madde bağımlılığından kaynaklanan global ekonomiyi sürdürülebilir biyo-temelli ekonomiye dönüştürmektir. Çağrının amacı; orman ve orman temelli endüstriye destek amaçlı özgün strateji, metot, süreç ve ürün tasarlamayı/geliştirmeyi hedefleyen projelerin desteklenmesidir.

Çağrı metninin içeriği aşağıdaki linkte olup genel olarak aşağıdaki 2 hususu kapsamaktadır.

  • Ormanların sürdürülebilir yönetimi/amenajmanı
  • Yenilikçi üretim teknolojileri, endüstriyel süreç, ürünler ve servisler

Çağrıyla ilgili detaylı bilgilerin ve takvimin yer aldığı web siteleri:

 http://www.woodwisdom.net/news-events

 https://www.sumforest.org/news

 www.forestvalue.org

İrtibat Noktası:

Alperen Erdoğan

Bil. Prog. Uzm.
TOVAG-Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu
Tel: 0312 298 12 70
alperen.erdogan@tubitak.gov.tr