Ana Sayfa / Bültenler / Ekim 2017 E-Bülten / Bizden haberler_Ekim17 / TURKEY IN H2020 CITIES OF THE FUTURE ETKİNLİĞİNDE BURSA İÇİN PROJE ORTAKLARI ARIYORUZ

TURKEY IN H2020 CITIES OF THE FUTURE ETKİNLİĞİNDE BURSA İÇİN PROJE ORTAKLARI ARIYORUZ

Avrupa Birliği’ne üyelik öncesinde aday ülkeleri Avrupa yapısal fonlarına hazırlamak ve uyum sürecini kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-accesion Assistance-IPA) kapsamında TÜBİTAK tarafından yürütülen “Ufuk2020 Programı’nda Türkiye” (Turkey in H2020) projesinin Cities of the Future 2017uluslararası proje pazarı etkinliği 26-27 Ekim 2017 tarihinde Brüksel/Belçika’da düzenlendi. TÜBİTAK, Turkey in H2020 projesi  ile Türk Araştırmacılarının ve sanayi temsilcilerinin AB Çerçeve Programları’na katılımını artırmayı hedefliyor. Bu anlamda  Cities of the Future 2017  etkinliğinde, ilgili teknoloji alanlarında Türkiye ve AB arasındaki mevcut işbirliklerini kuvvetlendirmek, yeni işbirliği fırsatları yaratmak ve Avrupa’daki başarılı proje sahiplerini Türkiye’deki katılımcılarla buluşturmak amaçlandı.

Cities of the Future 2017 proje pazarına, Türkiye ve Avrupa’dan Döngüsel Ekonomi (Circular Economy), Hammadeler ve Su, Enerji Verimli Binalar (Energy Efficient Buildings), Akıllı Enerji Sistemleri ve Tüketiciler (Smart Energy Systems and Consumers),  Akıllı ve Sürdürülebilir Şehirler (Smart and Sustainable Cities), Avrupa Çevre Dostu Araçlar Girişimi (Green Vehicles), Otonom Karayolu Ulaşımı (Automated Road Transport), Büyümeye Yönelik Ulaşım (Mobility for Growth), Geleceğin Fabrikaları (Factories of the Future), Sürdürülebilir İşlem Endüstrileri (SPIRE) alanlarında uzman 300’e yakın araştırmacı, akademisyen ve sanayi temsilci katılım sağladı. Sözkonusu etkinliğin kapsadığı alanların Ufuk2020 Programı içerisindeki toplam bütçe payı yaklaşık 20 Milyar Avro. Dolayısıyla, Türkiye Araştırma Alanı paydaşları için son derece önemli.

Etkinlikte irtibata geçilen proje fikri sahiplerine Bursa’nın dahil olabileceği konular anlatılarak konsorsiyumlara şehrimizin dahil olması süreci başlatıldı.