Ana Sayfa / Bültenler / Eylül 2017 E-Bülten / Duyurular_Eylül17 / Newton-Katip Celebi Fonundan araştırmacılara Türkiye’ye ziyaret desteği

Newton-Katip Celebi Fonundan araştırmacılara Türkiye’ye ziyaret desteği

T ürkiye programı, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmasını ve sosyal refahını teşvik etmek için bilim ve yenilik ortaklıkları geliştirmeyi amaçlayan İngiltere Newton Fonu’nun bir bileşenidir. Programın amacı, seçkin mühendislik uzmanlarının Birleşik Krallık’tan ziyaretleri kolaylaştırarak Türk üniversitelerine kapasite geliştirme ve işbirliği geliştirme konusunda yardımcı olmaktır. Bu program, bir Türk üniversitesindeki bir mühendislik bölümünün, bir aya kadar bir ziyaret için İngiltere’nin bir akademik mükemmellik merkezinden Değerli Ziyaretçiyi veya bir Değerli Ziyaretçi grubunu barındıracak şekilde finansman sağlıyor. Bu ziyaret, bölgede ve İngiltere ile bilgi paylaşımı ve bağlantılar kurmak için diğer üniversitelere yerel seyahatleri ideal bir şekilde kapsayacaktır.

Ziyaretçi Profesörleri ve Misyonları – Türkiye broşürü (224.14 KB)   Program hedefleri Newton Fonu kapsamında program, Birleşik Krallık hükumetinin Resmi Kalkınma Yardımı (ODA) ‘nın bir parçasını oluşturuyor. Bu nedenle, bu program tarafından desteklenen projeler, ODA gereksinimlerini aşağıdaki koşullarla yerine getirmelidir: Türkiye’de sosyal refahı ve ekonomik gelişimi artıracak bir mühendislik araştırma sorununa odaklanılması VE Mühendislik alanında mükemmel araştırma yapma kapasitesini arttırarak Türkiye’ye somut bir fayda sağlanması, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasını ve sosyal refahını teşvik etmek için sağlık, üretim, enerji, tarım ve gıda gibi kilit alanlarda Türkiye’nin araştırma ve öğretim kapasitesini oluşturmak için İngiltere ve Türkiye arasındaki işbirliğini mümkün kılın Katılımcı kuruluşları, gelecekteki işbirlikleri ve stratejik araştırma ittifaklarının temelini oluşturabilecek ortak ve tamamlayıcı becerileri, alanları ve girişimleri keşfetmelerini sağlayın Beceri, deneyim, bilgi paylaşımı ve en son teknolojik gelişmeler sayesinde bilgi alışverişi ortaklıklarını teşvik edin İngiltere’deki kapasiteyi ve uluslararası duruşu güçlendirmek amacıyla mühendislik araştırma ve öğretiminde İngiltere mükemmeliyet merkezlerine erişin Türkiye’de İngiltere’den fayda sağlayacak ve daha geniş işbirliği alanlarını hedefleyin   Program faaliyetleri Faaliyetler, örneğin şunları içerebilir: Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı iddialı araştırma sorunlarıyla veya karşılaştığı zorluklarla mücadele etmek için ortak makale ve araştırma önerileri üzerine işbirliği içinde çalışarak, Türk ana bölümüyle ve diğer Türk akademik kuruluşlarının katılımıyla Mezunlara, lisans öğrencilerine, ana öğretim üyelerine ve akademisyenlere diğer Türk kurumlarından öğretim, sunum, seminer, gösteri ve uzman atölyeleri sunarak yeni öğretim modüllerinin ve / veya programlarının tasarım ve dağıtımını yönlendirmek iddialı ortak araştırma projelerinde işbirliği içinde proje konsorsiyumu kurmak.