Duyurular
Ana Sayfa / Haberler / ÜSİMP İnovasyon Karnesi’ni UU-TTO farkı ile yaşayın!

ÜSİMP İnovasyon Karnesi’ni UU-TTO farkı ile yaşayın!

Firmaların inovasyon yeteneklerini ölçerek firma yöneticilerine kendi firmasının diğer firmalar ile Ar-Ge, inovasyon, FSMH, üniversite sanayi işbirliği gibi konularda ne durumda olduğunu ölçeklendirerek anında sonuçları gösteren ÜSİMP İnovasyon Karnesiwww.usimpinovasyonkarnesi.com.tr adresinde hizmete girmiştir. Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi referansı ile sisteme kayıt olan firmalar bu hizmetten ücretsiz yararlanabilmektedir.

Konuyla ilgili her türlü sorunuz için selim@uludagtto.com adresi ile irtibata geçebilirsiniz.

ÜSİMP inovasyon karnesi firmaların inovasyon yeteneklerini uluslararası kabul görmüş 24 kriterde;

– Türkiye düzleminde,
– Sektörel (Nace kodları ile)
– İl bazında (81 düzeyinde),
– Yerleşim yeri özelinde (OSB, TGB vs)
– Anlık ve karşılaştırmalı olarak değerlendirme yapan bir yazılımdır.

İnovasyon Firmalar İçin Neden Önemlidir?

Son dönemlerde artan rekabet firmaları ya kimsenin üretmediği-üretemediği yeni ürünler üretemeye veya herkesin ürettiği ürünleri daha kaliteli ve daha ucuza üretmeye itmiştir. Firmaların bunları yapabilmesi için Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarından başka bir çıkar yolu kalmamıştır. İşte firmaların artan rekabet ortamında ekonomik faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve bunun da ötesinde daha yüksek karlılık oranları ile çalışmanın tek yolu Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinden geçmektedir.

ÜSİMP İnovasyon Karnesi’nin Benzerlerinden Farkı Nedir?

– ÜSİMP İnovasyon karnesi uluslararası örneklerden yararlanarak ülkemize özgün hale getirilmiş bir çalışmadır.
– Tamamlanma süresi ortalama 20 dakika almaktadır,
– Firmanızın 24 parametrede Ar-Ge ve inovasyon düzeyini göstermektedir,
– Firmanızın ortalama değerleri, ankete katılan diğer firmaların ortalama değerleri ile karşılaştırılarak firmanızın Türkiye içindeki yerini gösterir,
– ÜSİMP inovasyon karnesi çalışmasını tamamlar tamamlamaz sonuçları elektronik ortamda size sunar,
– Firmanız içinde 6 farklı birime aynı anda uygulayarak, farklı birimlerdeki sapmaları ve ortalamaları gösterir,
– Arzu edildiği takdirde firmanızın inovasyon becerilerini artırmak için danışmanlık desteği sağlanır,
– İçerdiği sorular ile firmanızın inovasyon konusundaki algının artmasına katkı sağlar,
– Yılda en fazla 6 aylık aralar ile doldurularak firmanızın gelişimini görme imkânınız olur.

Firma Bilgileri Nasıl Korunacaktır?

ÜSİMP İnovasyon Karnesi yolu ile elde edilen firma ismi verilerek firmaların bilgileri hiçbir şekilde ikinci bir kişi ve kuruluş ile paylaşılmayacaktır. ÜSİMP tarafından bu veriler ile sektörel ve ulusal bazda dönem raporları hazırlanarak yayımlanacaktır. Bu raporlarda toplulaştırılmış veriler kullanılacak, hiçbir şekilde bireysel firma isim ve diğer bilgilere yer verilmeyecektir.

Sistemin Kapsamı ve Yetenekleri

Amaç: İnovasyon karnesinin amacı sisteme kaydolan firmaların inovasyon yeteneklerinin ölçülmesi, inovasyonu engelleyen handikapların çözümlenmesi ve firmanın hem sektöründe, hem şehrinde hem de ülke bazında inovasyon gücü açısından performansını ölçülebilmesidir.

Yaklaşım: Sistem 121 adet çoktan seçmeli soru, Temel mali veriler ve proje sayıları gibi verileri kullanarak firmanın 24 ayrı parametrede 360 derece kuş bakışı inovasyon performansının sergilenmesini sağlar.

Objektif ve Ölçülebilir: Sistem firmaların hem departman hem şube bazında segmentasyonuna imkan verecek şekilde düzenlenmiştir. Bu sayede şubeler ve departmanlar arası kıyaslamalar yapılabilir. Bu sayede her departmanın ve şubenin inovasyon’ a bakış açısı gözlemlenir. İnovasyonu engelleyen yaklaşımlar çok rahat tespitlenebilir.

Yerleşim Yeri/Sektörel/Şehir/Ülke Bazlı bakış açısı: Firmanın hem sektöründe hem şehrinde hem de ülke genelindeki inovasyon yeteneğini karşılaştırması mümkün hale gelir. Belirli periyodlarda yeniden anket uygulaması yapılarak firmanın zaman içinde gelişimi gözlemlenebilir. Sistem geçmişe dönük anketlerinizi de güvenli bir şekilde saklayarak geriye dönük raporlama yapmanızı sağlar.

Mentörlüğ/danışmanlık prosedürlerini kısaltır ve kolaylaştırır: Firmanın genel durumunun gözlemlenmesi oldukça nesnel ve objektif bir sistemle ortaya konacağından firma içi sorunların tespitlenmesi ve çözümü kolaylaşır, bu da verimsiz firma içi toplantılar ve danışmanlık masraflarının düşürülmesini sağlar. Farkındalık kazandırır: Firmanın inovasyona yönelik bir farkındalık oluşturulmasını ve bu konuda doğru başlangıç noktasını tespitlemesini sağlar. Ayrıca firmadaki her çalışanın firmanın inovasyon farkındalık ortalamasını etkilediği bilincinin oturtulmasını sağlar.

Retrospektif: Sistem eski anketlerin kayıtlarını tutarak firmanın yıl bazında zamanla gösterdiği gelişimi gözlemlemesini sağlar.